Rozpočty organizace

Zveřejnění rozpočtu organizace pro rok 2018: Finanční plán 2018
Zveřejnění střednědobého výhledu: Střednědobý výhled

Zveřejnění rozpočtu organizace pro rok 2017: 2017 Finanční plán 

 

Zřizovací listina
Zřizovací listina je zakládající dokument příspěvkové organizace, dokument, kterým zřizovatel Jihočeský kraj založil příspěvkovou organizaci Domov důchodců Horní Planá. 

Zřizovací listina ve znění k 1.1.2018 

Zřizovací listina ve znění k 1.1.2014 

Zřizovací listina ve znění k 7.3.2013 - usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje došlo k administrativní úpravě předmětu činnosti organizace a k úpravě přílohy č. 2 ke zřizovací listině

Zřizovací listina ve znění k 1.1.2013 - beze změny od předchozí úpravy

Zřizovací listina ve znění k 7.2.2012 - usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje došlo na žádost Domova ke změně Zřizovací listiny ve smyslu změny sídla: původní Komenského 6/7 se změnilo na Komenského 6, což jako adresa odpovídá skutečnosti a platné právní úpravě

Zřizovací listina ve znění k 1.1.2011