Komunitní plánování

Jako největší poskytovatel sociálních služeb na Českokrumlovsku spolupracujeme s Městem Český Krumlov na  projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Tento projekt realizuje Město Český Krumlov od počátku června ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. Jedná se o roční projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu rovněž vznikne katalog poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb poskytujících služby na území Českokrumlovska. Projekt je zaměřen na celé území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.1.04./3.1.03/65.00031
Příjemce: Jihočeská rozvojová o.p.s.
Partner: Město Český Krumlov
Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb - Výzva pro předkládání GP 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb)
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na zpracování plánu rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov (ORP ČK). V rámci plánovaného komunitního plánu bude prověřen současný stav jednotlivých sociálních služeb na území ORP ČK, jejich dostupnost, kvalita a zároveň i potřeby a požadavky jednotlivých cílových skupin projektu. V rámci přípravy a zpracování Plánu sociálních služeb (PSS) bude kladen co největší důraz na konsenzus většiny obcí v územním obvodu ORP ČK.

Projekt je určený pro celé území ORP a vychází z realizovaného projektu v rámci kterého byl vytvořen Plán sociálních služeb pro město Český Krumlov. V rámci tohoto PSS vznikla potřeba rozšířit plánování sociálních služeb i pro území ORP ČK.

Plánování sociálních služeb na územích ORP je i jednou z hlavních priorit v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Zájmem obcí na daném území je zabezpečit kvalitní sociální služby a podporovat místní partnerství, což je dobrým výchozím bodem pro zahájení komunitního plánování jako metody zavádějící proces plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni. Do procesu komunitního plánování budou zapojeny hlavní skupiny - poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé a zadavatelé a dále pak i široká veřejnost, pokud bude chtít aktivně přispět k vytvoření PSS. Projekt je určen k podpoře plánování sociálních služeb, zejména pak pro všechny cílové skupiny v rámci projektu. Hlavním výstupem projektu bude vytvořený PSS pro ORP ČK a Katalog sociálních služeb, kde budou soustředěny informace o poskytovatelích sociálních služeb na území ORP ČK.

Cíle: Cílem projektu je popsat a analyzovat stávající situaci, výsledky šetření pak využít k hledání priorit a opatření v dané oblasti a zpracovat PSS pro celé území ORP Český Krumlov.
Aktivity:
Zpracování analýzy sociálních služeb na území ORP Český Krumlov
Stanovení priorit, opatření a aktivit v sociální oblasti na území ORP Český Krumlov