Stravování a ostatní úseky

Uživatelům našich služeb zajišťujeme stravování ve vlastním stravovacím provozu. Denně je připravováno hlavní jídlo (dle potřeby s dietními a diabetickými úpravami, případně strava mletá), dvě svačiny a druhá večeře pro diabetiky. Vše se řídí platnými hygienickými předpisy, je dodržován kontrolní systém HACCP.

Úhrada stravování je dohodnuta v uzavřené smlouvě na základě platného Ceníku (zveřejněn v DOKUMENTECH).

Služby jako je praní veškerého osobního i ložního prádla a úklid zajišťuje náš Domov vlastními zaměstnanci ve vlastní prádelně. Tyto služby zajišťujeme v omezené míře  i o víkendech a svátcích. Současně provádíme drobné opravy prádla.

Domov má vlastní kotelnu, o její bezproblémový chod se starají pracovníci kotelny, kteří jsou zároveň údržbáři Domova. Opraví a upraví našim uživatelům vše co je třeba k jejich pohodlnému a co nejméně omezovanému životu u nás. Současně se starají i o rozsáhlou zahradu a jezírko s rybičkami.

 

Kuchyně Kuchyně
Prádelna Kotelna