Lékařská péče

Od 1.3.2015 dochází do našeho Domova nový praktický lékař MUDr. Zsolt Keczkeméthy, který poskytuje lékařskou péči našim klientům. Návaznou lékařskou péči zajišťuje MUDr. Aleš Michálek (psychiatr) a MUDr. Milada Filipová (neurolog). Oba lékaři ordinují také pravidelně přímo v prostorách našeho Domově.
Našim byvatelům však není upřeno jejich základní právo na svobodnou volbu lékaře, každý z uživatelů má možnost zůstat pacientem svého ošetřujícího lékaře, nebo si vybrat a zajistit jakéhokoli jiného lékaře. Komplexní zdravotní péče je pak zajišťována v nepřetržitém provozu všeobecnými sestrami, které jsou zaměstnanci Domova.

Veškerá další odborná vyšetření uživatelů jsou realizována v ambulancích odborných lékařů specialistů, kam jsou uživatelé Domova dopravováni zdravotní dopravní službou na základě vystavené žádanky o přepravu, podepsanou ordinujícím lékařem. Garantem ošetřovatelské péče je vedoucí zdravotního úseku. V případě nutnosti doprovodu uživatele k lékaři je doprovod zajišťován sloužícím zaměstnancem zdravotního úseku. Podle předpokládané povahy vyšetření a aktuálního zdravotního stavu uživatele, rozhodne vedoucí sestra ošetřovatelské péče, zda bude doprovázet uživatele všeobecná sestra nebo pracovník v sociálních službách. Osoba doprovázející uživatele je vždy oblečena do civilního oděvu, jako prevence stigmatizace klienta sociální služby. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatelů v mimo ordinačních hodinách rozhodne sloužící zdravotní sestra o případném přivolání Zdravotnické záchranné služby.