Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Často kladené otázky

Často kladené otázky

Chci si podat žádost o umístění do vašeho Domova, co mám dělat?
V první řadě je třeba vyplnit žádost o umístění do našeho Domova, tiskopis si můžete vyzvednout u nás v Domově nebo vytisknout přímo z našich webových stránek zde. Žádost je třeba vyplnit včetně všech příloh, vlastnoručně podepsat a doručit na naši adresu (osobně, poštou, elektronicky), více informací zde.

Nevím, jak mám žádost vyplnit, tiskopisům nerozumím.
V takovém případě se, prosím, obraťte, na pracovnice sociálního úseku, které jsou připraveny Vám pomoci ať už po telefonu, písemně, elektronicky nebo při osobním setkání v Domově. Kontakty zde.

Žádost o umístění vyřizuji za svého tatínka, který je hospitalizovaný, můžu jí podepsat za něj?
Pouze v případě, že jste svým tatínkem zmocněn k jeho zastupování (Opatrovnictví, Plná moc, Generální plná moc nebo podobný, úředně ověřený dokument), kopii přiložte k žádosti. V opačném případě nelze podpis jiné osoby akceptovat - žádost o umístění do našeho Domova je projevem svobodné vůle daného žadatele, který si umístění přeje a souhlasí s ním.

Podal jsem žádost, co se bude dít dál?
Po doručení žádosti do Domova následuje její zaevidování a následné zpracování  sociálním úsekem. Žádost je pak přednesena na přijímací komisi, která se schází min. 1x měsíčně a je tvořena týmem zaměstnanců sociálního, zdravotnického a ošetřovatelského úseku společně s paní ředitelkou. Pokud jsou splněny všechny náležitosti, je žádost zařazena do Evidence žadatelů.  Žadatel je o přijetí (či nepřijetí) do Evidence informován písemně na adresu uvedenou v žádosti, případně na adresu kontaktní osoby.

Moje žádost byla zařazena do Evidence žadatelů, jak dlouho budu čekat na umístění?
Tuto otázku bohužel nedokážeme zodpovědět. V našem zařízení žije 100 klientů, kapacita bývá plně obsazená. V jednom měsíci se mohou uvolnit čtyři místa, v následujícím žádné – situace se zkrátka nedá předpovědět.  V Evidenci žadatelů  vedeme přes 200 žádostí, pokud se uvolní místo, při jeho obsazování zvažujeme mnoho hledisek: sociální situaci a zdravotní stav žadatele, vhodnost umístění na konkrétní pokoj vzhledem ke stávajícímu obyvateli a dispozici pokoje apod.

Je Evidence žadatelů vedena systémem pořadníku, tedy „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ ?
Ne. Rozhoduje naléhavost žádosti a vhodnost umístění žadatele na konkrétní pokoj, termín zařazení do Evidence není rozhodující.

Kolik klientů je na jednom pokoji?
V Domově jsou dvoulůžkové (35) a jednolůžkové pokoje (30), některé pokoje jsou se sociálním zařízením, jiné ne. V případě nabídky volného místa je žadatel podrobně informován o konkrétních dispozicích pokoje.

Kolik stojí pobyt ve vašem zařízení?
Úhrada pobytu se skládá ze dvou složek:

  • ubytování a strava → hradí klient ze svého důchodu, nelze hradit z příspěvku na péči
  • ošetřovatelská péče → hrazeno v plné výši z příspěvku na péči podle jeho přiznané výše

Kompletní sazebník úhrad zde.

Co když je můj důchod nižší než úhrada za ubytování a stravu?
Klient má ze zákona nárok na min. 15 % zůstatek důchodu po odečtení úhrady pobytu. Pokud jeho příjmy nedostačují na pokrytí platby, žádáme o spoluúčast rodinné příslušníky nebo jiné blízké osoby. Příklad : důchod klienta je 10.000,- Kč, min. zůstatek  15% je tedy 1.500,-Kč → na úhradu pobytu z důchodu může být použito 8.500,- Kč – 11.100,- Kč (úhrada pobytu za pokoj bez sociálního zařízení) = 2.600,- Kč částka spoluúčasti. V odůvodněných případech je také možné požádat o snížení úhrady.

Nemám přiznaný příspěvek na péči, je to problém?
Není, při přijetí do Domova s klientem potřebnou administrativu vyřídí sociální pracovnice. Vzhledem k tomu, že se „pečující osobou“ po přijetí klienta stává Domov, náleží mu příspěvek na péči v plné přiznané výši (pokud je klient nepřítomný např. z důvodu hospitalizace, je mu poměrná část příspěvku na péči vrácena).

Musím se při přijetí do Domova přihlásit k trvalému pobytu?
Ne. Trvalé bydliště lze na přání klienta přehlásit do Domova, ale bez problémů si jej může ponechat na původní adrese. U klientů přihlášených k trvalému pobytu v Domově je mimo jiné výhodou např.  že nemusejí platit poplatky za odpad (platí hromadně Domov) nebo že mohou účastnit voleb přímo v Domově, kdy je navštíví volební komise s přenosnými volebními urnami.

Máte jiný dotaz?
Kontaktujte nás!