Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1

OMEZENÍ NÁVŠTĚV od 25.1.2021

Datum konání: 25. 1. 2021 - 31. 3. 2021

 

Z provozních důvodů upravujeme dobu návštěv a dobu testování v našem Domově.

Od pondělí 25.01.2021 budou návštěvní dny v našem Domově POUZE v pátek, sobotu a neděli.

Testování návštěv na tyto dny bude probíhat vždy v pátek v čase od 12,45 do 13,15 hodin.

Ostatní pravidla návštěv nadále zůstávají v platnosti, více zde: Podmínky NÁVŠTĚV v DD | Domov důchodců Horní Planá (ddhplana.cz)Opětovný zákaz vycházení

Datum konání: 22. 12. 2020 - 15. 1. 2021

Vláda České republiky vydala dne 21.12.2020 Usnesení o přijetí krizového opatření č.1370, kterým nastavila nově podmínky pro vycházení klientů mimo areál poskytovatele sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni nastavené podmínky splnit, se s účinností ode dnešního dne zakazují vycházky klientů mimo areál Domova důchodců Horní Planá!

Běžné návštěvy v Domově běží dál beze změny – viz předchozí aktualita – čtěte prosím pozorně, je nutné dodržet všechny podmínky a hlavně stanovené časy!

Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům povolujeme jako výjimku ze zákazu vycházení klientů mimo areál DD návštěvu u rodiny v minimální délce 5 dní. Po návratu z takovéto návštěvy bude klient umístěn do izolace a budou mu postupně provedeny 2 antigenní testy, v případě obou negativních výsledků testů bude klient nejdříve po 7 dnech z izolace propuštěn.Podmínky NÁVŠTĚV v DD

Datum konání: 16. 12. 2020 - 31. 1. 2021

AKTUALIZOVÁNO 18.1.2020 

PODMÍNKY REALIZACE NÁVŠTĚV V DD HORNÍ PLANÁ

Pokud se budete chtít setkat se svým blízkým přímo v DD, je nutné:

1) doložit písemné potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (nejdéle uplynulých 90dnů včetně data plánované návštěvy)

nebo

2) doložit písemné potvrzení o prodělaném antigenním testu na přítomnost onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin v den návštěvy (již začalo plošné testování na testovacích místech po celé ČR zdarma)

3) za účelem návštěvy svého blízkého se nechat otestovat v Domově (o výsledku testování nebudeme vydávat žádné potvrzení, slouží výhradně pro účely návštěvy v Domově) za následujících podmínek:

 • výtěr z nosohltanu bude proveden kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem Domova
 • test je pro návštěvy klientů našeho Domova zdarma
 • testovaný vyplní Čestné prohlášení k testování (další čestné prohlášení pak vyplní na recepci při realizaci návštěvy)
 • test platí pro návštěvy na následujících 48 hodin (tedy test provedený v úterý platí na úterý, středu a čtvrtek do konce návštěvních hodin)
 • návštěvu je možné realizovat pouze v předem objednaném termínu domluveném se sociální pracovnicí jednotlivé budovy viz Kontakty
 • testuje se v čase od 12,45 do 13,15
 • testování probíhá v prostorách kotelny - místo je označeno; vstup zvenčí od parkoviště Domova (prosím berte v úvahu, že jde o provizorní testovací prostor, je to opravdu kotelna)

Testovací dny 

 

19.1. ÚTERÝ

22.1. PÁTEK

29.1. PÁTEK

5.2. PÁTEK

12.2. PÁTEK

19.2. PÁTEK

26.2.PÁTEK

 

Ostatní již zveřejněná pravidla zůstávají v platnosti.

Veškeré informace podají sociální pracovnice jednotlivých oddělení viz Kontakty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30.11.2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření je možné od soboty 5.12.2020 realizovat návštěvy klientů v našem Domově za následujících podmínek:

 • návštěvy budou realizovány na základě objednávky dle pevně stanoveného časového harmonogramu
 • doba návštěvy je 30 minut
 • návštěva bude realizována v  prostoru určeném pro návštěvy, není možný volný pohyb návštěv v prostorách sociálního zařízení
 • na návštěvu mohou přijít maximálně 2 dospělé osoby, děti do 15 let ne
 • každý návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy nasazený vlastní (čistý, nenošený) respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu

! každý návštěvník musí doložit potvrzení (praktického lékaře, KHS, odběrového místa) že prodělal onemocnění covid 19 a v jakém časovém období (v tom případě je návštěva povolena 90 dní po prodělaném onemocnění covid 19) 

nebo

! každý návštěvník doloží potvrzení o provedeném RT-PCR nebo POC testu s negativním výsledkem (nepostačuje SMS zpráva) ne starší 48 hodin před plánovanou realizací návštěvy 

Plánovanou návštěvu si rezervujte u sociální pracovnice oddělení na kterém váš blízký bydlí:

Oddělení A -  Jana Guida, tel. 602 528 969, email: socialnia@ddhplana.cz

Oddělení B – Bc. Martina Dvořáková, tel. 724 393 420, email: dvorakova@ddhplana.cz

Oddělení C – Bc. Miroslava Dvořáková, tel. 724 393 421, email: socialnic@ddhplana.cz

 Aktuálně z Domova

Datum konání: 24. 11. 2020 - 30. 11. 2020

27.11.2020

Aktuální informace k návštěvám:

Vzhledem k tomu, že v tisku čteme různé informace a myšlenky, týkající se budoucích návštěv v domovech seniorů, upřesňujeme, co je v současné době známo. Zatím platí, že zákaz návštěv v domovech pro seniory skončí s nouzovým stavem, tedy pravděpodobně 12.12.2020. Jaké pak budou podmínky návštěv nedokážeme zatím říct. Jisté je, že půjde o objednávkový systém, na každou návštěvu se budete muset předem objednat. Návštěvy budou regulovány časově a prostorem, budou probíhat pouze v k tomuto účelu vyčleněných prostorách. Vše bude velmi náročné na organizaci. Nicméně podrobnosti a hlavně jistotu jak vše bude, zatím nemáme. Každým dnem je všechno jinak! Takže prosíme o trpělivost, zatím využívejte videohovory a držme si všichni palce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.2020

Aktuálně z našeho Domova: zákaz návštěv by měl dle nařízení vlády skončit spolu s nouzovým stavem, tedy 12.12.2020. O způsobu realizace návštěv v Domově po tomto datu vás budeme informovat – zatím prosím využívejte možnost videohovorů s vašimi blízkými více info zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11.2020

V souladu s opatřeními vlády je nás Domov v současné době uzavřen pro veřejnost.

Přesto, že klienti nevycházejí z pobytového zařízení ven, i my bojujeme s nákazou covid 19 jak u klientů, tak u zaměstnanců. Všichni však děláme co můžeme abychom nastalou situaci zvládli. Držte nám prosím palce a myslete na nás!

Komunikovat se svými blízkými můžeme prostřednictvím videohovorů tak, jako dosud. Jen v některých chvílích je nás prostě málo a přednost má vždy péče o naše klienty, takže buďte trpěliví a tolerantní.

Všem těm, kteří nám v tomto nelehkém období pomáhají moc a moc děkujeme.VIDEOHOVORY

Datum konání: 9. 10. 2020 - 15. 12. 2020

Na níže uvedených telefonních číslech můžete realizovat videohovor s vašimi blízkými, a to v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od 13 do 14 hodin.

Klienti oddělení A ... +420 607 076 518

Klienti oddělení B ... +420 775 899 218

Klienti oddělení C ... +420 775 899 215DŮLEŽITÁ INFORMACE - nouzový stav, 1.10.2020

Datum konání: 1. 10. 2020 - 8. 10. 2020

Vzhledem k včerejšímu jednání vlády zůstávají nadále pozastaveny volnočasové aktivity, návštěvy jsou povoleny ve stejném režimu jako doposud.
Děkujeme za pochopení, o případných změnách vás budeme obratem informovat.


DŮLEŽITÁ INFORMACE, 18.9.2020

Datum konání: 18. 9. 2020 - 30. 9. 2020

 

Potýkáme se v současné době se zaměstnanci v karanténě. 

Domov se prozatím NEUZAVÍRÁ, ale obnovujeme měření tělesné teploty návštěv.

Pozastavují se i všechny volnočasové aktivity v Domově, a to včetně plánovaných akcí jako zádušní mše.PRAVIDLA NÁVŠTĚV

Datum konání: 18. 9. 2020 - 8. 10. 2020

AKTUALIZOVÁNO 18.9.2020 

PODMÍNKY REALIZACE NÁVŠTĚV V DOMOVĚ V SOULADU S PLATNÝM NAŘÍZENÍM VLÁDY:

 • Čas určený k návštěvám klientů (každý den): 09,30 – 10,45 a 13,00 – 16,30
 • V jiném časovém rozmezí není návštěva v DD možná, návštěvník opustí areál DD nejdéle v 10,45 a nebo v 16,30.
 • Je možná návštěva maximálně 2 osob u jednoho klienta v jeden čas. V případě střídání návštěv u jednoho klienta v jeden den musí být mezi návštěvami dodržena časová mezera minimálně 30 minut (na dezinfekci prostor).
 • Vstup do DD je povolen pouze hlavním vchodem přes recepci.
 • Do prostor recepce vstupujte v maximálním počtu 2 osob, jako čekací zónu využijte altán před recepcí. V něm jsou také umístěny potřebné aktuální informace.
 • Každý návštěvník musí čitelně vyplnit a podepsat Česné prohlášení, provést dezinfekci rukou a dodržovat pokyny personálu.
 • Všem návštěvníkům Domova je při vstupu recepční měřena a zaznamenána tělesná teplota. Při teplotě 37 ° C včetně a více nebude návštěva do Domova vpuštěna.
 • Při vizuálně zjištěném příznaku nemoci (kašel, rýma, dušnost) nebude návštěva vpuštěna do areálu DD a nebude jí umožněn kontakt s klientem DD.
 • Každý návštěvník si přinese vlastní čistou roušku (textilní či jednorázovou) - pohyb po Domově je možný pouze v roušce.
 • Recepční kontaktuje oddělení a sdělí, za kým návštěva přichází. Teprve po té bude návštěva vpuštěna do prostor DD.
 • Omezte pohyb v areálu DD, jděte přímo za svým blízkým a s ním pak ideálně do zahrady. V případě neodůvodněného pohybu po areálu DD můžete být vykázáni.
 • V případě nutnosti realizace návštěvy na dvojlůžkovém pokoji je nutné zamezit kontaktu s druhým klientem rozdělením prostoru paravánem.
 • Omezte osobní fyzický kontakt, snažte se dodržovat odstup jak od vašeho blízkého, tak od ostatních klientů či personálu.
 • Svůj odchod z oddělení nahlaste personálu oddělení, prostory budou vyvětrány a vydezinfikovány.
 • V případě, že v době do 14 dní po návštěvě v DD u vás bude zjištěna koronavirová infekce, neprodleně kontaktujte ředitelku DD na čísle 606 810 023.


ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ

Datum konání: 28. 7. 2020 - 17. 8. 2020

ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
 
Krajská hygienická stanice nařídila po jednání krizového štábu zpřísnění opatření v celém kraji. Platit budou od středy.
 
Pro Jihočeský kraj platí od úterní půlnoci tato opatření:
- Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren
- Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb
- Nošení roušek na úřadech platí pro návštěvníky i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při pohybu po budově
 
V NAŠEM DOMOVĚ SE V TÉTO CHVÍLI NIC NEMĚNÍ - NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY S OMEZENÍMI JAKO DOPOSUD, více zde


PODĚKOVÁNÍ

Datum konání: 26. 6. 2020 - 12. 7. 2020

 

Chod našeho Domova se pomalu vrací k běžnému provozu. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří na nás nezapomněli a v době kdy, jsme to potřebovali, nám pomohli. Velmi si vážíme každého, pro koho jsme nebyli neviditelní, kdo nabídl svou pomoc.

Já osobně jako ředitelka bych chtěla upřímně a s obrovskou úctou a pokorou poděkovat všem svým zaměstnancům. Je skutečně za co děkovat. Každý se musel v době koronavirové poprat s psychikou, s mnoha opatřeními, zákazy a nařízeními. Každý z nás změnil svůj zaběhnutý život, držel se doma, snažili jsme se izolovat od možné nákazy, od dezinfekce máme suché a popraskané ruce, od roušek ekzémy v obličeji. Přesto jsme všichni pracovali, mnozí dokonce s mnohem větším nasazením. Mnozí jsme prožívali bezesné noci plné strachu z toho, co by mohlo přijít. Ale dosud se nám podařilo ochránit náš Domov od nákazy, ochránit tak naše klienty, a dokonce snad jim lidským a vlídným přístupem zpříjemnit dobu zákazů a omezení. Mnohdy jsme museli čelit nepochopení a aroganci, pocitu marnosti, a hlavně obrovské dlouhodobé únavě a vypětí.

Jsme ráda, že se pomalu vše vrací do běžného provozu. Jsem ráda, že naši klienti jsou opět usměvaví, že se opět na chodbách Domova potkávám s rodinami a návštěvami. Klienti sedí po skupinkách a popíjejí kávu, chodí na oblíbené aktivity, procházejí se na zahradě, opalují se, chodí do města a do cukrárny, jezdí se svými blízkými na výlety. A za toto vše musíme děkovat! Musíme děkovat za štěstí, ale hlavně musíme děkovat každému jednotlivému zaměstnanci, každému, díky jehož disciplíně a nasazení je vše v pořádku, tak jak má být. Vážené kolegyně a kolegové, já VÁM všem moc děkuji! Je mi ctí s VÁMI pracovat.

                                                                                                     Renata Březinová

 

RŮŽE HORNÍ PLANÁNovější 1