Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Koncepty péče

Koncepty péče

Vizí našeho Domova je péče o člověka s respektem, úctou a láskou.

Pro realizaci své vize jsme si zvolili jako základní pečovatelský koncept Koncept Smyslové aktivizace. Druhým pečovatelským konceptem, který je v Domově uplatňován, je Koncept Bazální stimulace®. Tyto dva koncepty péče jsou plně v souladu a vzájemně se doplňují.

Koncept Smyslové aktivizace, stejně tak jako koncept Bazální stimulace, je nadstavbou nad základní aktivizační činnosti Domova.  

Koncept Smyslové aktivizace® (dále použita zkratka SmA) 

Smyslová aktivizace® podle Lore Wehner je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace a podpora seniorů, velmi starých a demencí postižených osob. Rakouská autorka konceptu Lora Wehner od roku 2003 pracovala  a vyvíjela program na podporu starých lidí a vytvořila Koncept Smyslové aktivizace®.

Certifikovanou lektorkou Smyslové aktivizace® pro Českou republiku je Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích a víceprezidentka Asociace Palma.

Smyslová aktivizace vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho potřeb a zájmů, protože pokud známe potřeby, můžeme probudit zájem, pomoci stárnout a doprovázet.

Tento koncept je základním a stěžejním konceptem celé práce Domova a základní prvky konceptu musí respektovat a v praxi uplatňovat každý zaměstnanec Domova. 

Zde se můžete podívat, jak vypadá Smyslová aktivizace v praxi našeho Domova:

Koncept Smyslové aktivizace v praxi

Koncept Bazální stimulace® (dále použita zkratka BS)

Koncept Bazální stimulace® patří k nejpopulárnějším pečovatelským konceptům v zahraničí. Koncept poskytuje vhodné podněty pro psychomotorický vývoj člověka, stimuluje vnímání, komunikaci a hybnost. Německý autor konceptu prof.dr. Andreas Fröhlich přenesl svůj koncept do ošetřovatelské péče ve spolupráci s prof. Christel Bienstein v polovině 80. let.

Odborným garantem konceptu v České republice je PhDr. Karolína Friedlová, jednatelka společnosti Institut Bazální stimulace s.r.o. a víceprezidentka Asociace Palma.

Tento koncept je specifickým  konceptem pro ošetřovatelskou péči, základní prvky konceptu však musí respektovat a v praxi uplatňovat každý zaměstnanec Domova.

Koncepce paliativního přístupu

Paliativní péče je moderní specializovaný koncept péče o lidi v závěru života nebo s diagnózou nevyléčitelné nemoci.

Paliativní péče se zaměřuje na snižování utrpení a bolesti a mírnění zatěžujících symptomů, hledá možnosti a způsoby, jak zajistit kvalitní život až do jeho konce

Paliativní péče se nedívá na člověka pouze z pohledu tělesně-zdravotnického, ale také se vážně zabývá otázkou naplnění jeho psychických, sociálních, kulturních a spirituálních potřeb

Paliativní péče podporuje kvalitu, důstojnost, autonomii a individuální přístup v péči o nemocného nebo umírajícího člověka

Naším cílem je poskytovat paliativní péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje paliativní péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin".

Naším cílem je, aby člověk mohl co nejplněji a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud možno s blízkými. Cílem našich plánů bude aktivní dopomoc rodině umírajícího, doprovázení umírajícího spolu s rodinou, dopomoc s posledními záležitostmi rodině a i osobní rozloučení po čase truchlení.