Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Pozůstalost

Pozůstalost 

Úmrtí blízkého člověka je vždy stresující a náročnou situací.

Jak se s touto situací lépe vypořádat vám mohou pomoci následující materiály:

Informace pro pozůstalé

Pokud měl zemřelý v úschově Domova  občanský průkaz, sociální pracovnice DD jej odešle na matriční úřad v místě úmrtí.

Průkaz zdravotní pojišťovny, pokud uživatel zemře v Domově, vrací vedoucí zdravotního úseku na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Úmrtní list vystaví matriční úřad dle místa úmrtí.

Další výplatu starobního (invalidního, vdovského apod.) důchodu zruší na České správě sociálního zabezpečení v Praze sociální pracovnice Domova, stejně tak jako výplatu příspěvku na péči.

Přeplatky za pobyt a stravu (popř. příspěvku na péči) a finanční hotovost v depozitu jsou předmětem dědického řízení stejně tak jako vkladní knížky či cenné předměty apod. Nedoplatky za pobyt a stravu zůstávají též předmětem dědického řízení jako pohledávka vůči Domovu.

Osobní věci si tak mohou pozůstalí vyzvednout po předchozí telefonické domluvě ihned, cenné věci a hotovost až po proběhlém dědickém řízení.

Po ukončení dědického řízení u notáře dědic obdrží Usnesení okresního soudu. S tímto Usnesením, kde musí být vyznačen datum nabytí právní moci, se dědic (popřípadě všichni dědicové nebo jeden zástupce pověřený ověřenou plnou mocí ostatních dědiců) dostaví v době od 7.30 do 14.30 hod do Domova, kde mu bude vydána pozůstalost – vkladní knížky, finanční hotovost uložená v depozitu, přeplatek úhrady za pobyt a stravu, event. příspěvku na péči nebo uhradí případný nedoplatek za pobyt a stravu. Je nutné mít s sebou právoplatné Usnesení okresního soudu a svůj občanský průkaz. Pro vyzvednutí pozůstalosti je nutné si nejméně 3 dny předem telefonicky dojednat schůzku se sociální pracovnicí Domova. Sociální pracovnice vám zodpoví i případné další  dotazy.

Pokud mají pozůstalí v držení cestovní pas, řidičský průkaz nebo jiné doklady po zemřelém, odevzdají tyto osobně příslušnému orgánu.

Domov důchodců - soustrast