Volnočasové aktivity

V našem Domově je pro uživatele našich služeb připravováno velké množství volnočasových aktivit. Z těch běžných, pravidelně provozovaných, je možné jmenovat hraní kuželek, petangue, košíkovou, Bingo, stolní hry (Člověče nezlob se…), čtení pohádek a povídek, cvičení pro radost, trénink paměti a kvízy, čtení v kapli a bohoslužby v kapli, klub Šikulové, vycházky do cukrárny a jiné. Kromě těchto pravidelných činností pořádáme výlety, besedy, přednášky, sportovní akce a jiné zajímavé aktivity. V Domově jsme pro naše uživatele uspořádali maškarní karneval, Mikulášskou nadílku, Silvestrovskou zábavu, koncerty a vystoupení k různým svátkům a příležitostem. V roce 2010 také proběhl v našem domově kurz výuky práce na počítačích pro naše uživatele a mnoho dalších akcí a zábav. Všechny pořádané akce a činnosti mají úspěch, uživatelé našich služeb se rádi zúčastňují jak kultrurních, tak sportovních akcí, výletů, her a soutěží. Mezi velmi oblíbené akce patří pravidelné posezení s harmonikou. S úspěchem se setkala i beseda s videoprokcí fotografa Šumavy pana Vladislava Hoška. S panem Hoškem plánujeme pravidelná setkání – budeme s ním cestovat po celém světě alspoň prostřednictvím jeho fotografií.

O aktuálních, ale i starších aktivitách našeho Domova se dočtete v sekci Aktuality

Fotografie z aktivit najdete v sekci Fotogalerie.

 

Kaple

Tanečky Májka
Plavba lodí Výlet