Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov důchodců Horní Planá, p.o.

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:

- domov pro seniory dle ustanovení § 49 - organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.

Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov důchodců Horní Planá je Jihočeský kraj.

Informace na: Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov důchodců Horní Planá
  Komenského 6
  382 26 Horní Planá

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov důchodců Horní Planá
  Komenského 6
  382 26 Horní Planá

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek 8:00 do 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 380 700 111 (ústředna)
  mobilní telefon: +420 606 810 023 (ředitelka)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddhplana.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov důchodců Horní Planá
  Komenského 6
  382 26 Horní Planá

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  domov@ddhplana.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  7x3khw5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 170156286/0300

6. IČO

00665746

7. DIČ

CZ00665746, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: domov@ddhplana.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7x3khw5

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Zákon 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl zřízen, sazby nejsou stanoveny

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli Domov důchodců Horní Planá žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zpráva za rok 2020 - nebyly žádné informace požadovány

 • Výroční zpráva za rok 2021 - v roce 2021 byla podána 1 žádost o poskytnutí informací, žádosti bylo vyhověno a informace poskytnuty (viz níže)

 • Výroční zpráva za rok 2022 - nebyly žádné informace požadovány

V roce 2021 byla podána 1 žádost o poskytnutí informací, žádosti bylo vyhověno a informace poskytnuty: