Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Jak požádat o sociální službu

Jak požádat o sociální službu

Před umístěním do Domova důchodců Horní Planá je nutno vyplnit žádost o poskytnutí sociální pobytové služby včetně jejích příloh. Vše je nutno podat písemnou formou na tiskopisech Domova důchodců Horní Planá. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo v Domově nebo vytisknout z těchto webových stránek - v nabídce Dokumenty k žádosti.

Žádost o poskytnutí sociální pobytové služby v se skládá ze 4 částí

Žádost – strany 1 - 3 - zde každý žadatel vyplňuje

  • své osobní údaje = jméno a příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní telefon (popř. email)

  • osoby blízké žadateli = ti, kteří jsou žadateli nejbližší + písemný i telefonický kontakt na tyto osoby

  • zastupování žadatele = vyplníte pouze v případě žadatele s omezenou svéprávností či jinak zastoupenou (plná moc, předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti)

  • využívání jiné sociální službu v minulosti = např. pečovatelskou službu nebo jiné zařízení typu domova pro seniory

  • odůvodnění žádosti, přání, potřeby a náš společný cíl = proč žádá o sociální pobytovou službu, jak si ji představuje, co od ní očekává a je-li ještě něco, čeho bychom mohli společně dosáhnout

  • prohlášení a souhlas žadatele = o pravdivosti údajů, souhlas z jejich zpracováním a žádost o zařazení do Evidence žadatelů

  • místo + datum + podpis (podpis musí být vlastnoruční a žadatel tak vyjadřuje souhlas s využíváním sociální pobytové služby)

 

Příloha č. 1: Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – vloženo – předejte, prosím, ošetřujícímu lékaři žadatele (v případě dlouhodobé hospitalizace tuto část vyplní lékař v nemocnici, který zná nejaktuálnější zdravotní stav žadatele)

 

Příloha č. 2: Výše příjmů – vloženo – vysvětlení částí příjmů žadatele a úhrada jaká je hrazena z jednotlivých částí

 

Příloha č. 3: Dotazník pro žadatele = vyplněním dotazníku nám o sobě žadatel poskytuje cenné informace, které se týkají péče a způsobu pomoci či podpory. Žadatel v dotazníku zakroužkuje v jakém rozsahu a jakým způsobem v  uvedených činnostech potřebuje pomoci. Tento dotazník může být kdykoli aktualizován.

 

Během celého procesu vyplňování žádosti a jejího doručení zpět do Domova máte samozřejmě možnost naše zařízení navštívit (pokud jste již tak neučinili), a to po předchozí telefonické domluvě se sociálními pracovnicemi. Při této návštěvě se můžete seznámit, jak s prostředím a chodem Domova, tak s úrovní poskytované péče.

Žádost je po jejím doručení přijata a zařazena do Evidence žadatelů. Po uvolnění vhodného místa sociální pracovnice kontaktují žadatele (popř. určenou osobu blízkou), je provedeno sociální šetření (v místě bydliště, popř. nemocnici), při kterém je možnost aktualizovat jak žádost, tak dotazník, a je domluven termín přijetí do Domova.

Před samotným příchodem do Domova uvítáme předchozí osobní setkání s rodinou. Při něm je možnost částečně pokoj připravit – donést osobní věci, obrázky, fotky, hrneček na kávu, polštářek, přehoz na postel apod. Váš blízký se při příchodu do Domova bude cítit příjemněji, pokud uvidí věci, které jsou mu blízké, a zná je.

Pokud je žádost podána a zařazena do Evidence žadatelů a dojde-li k jakékoli změně (zdravotní stav, změna kontaktních osob nebo jejich adres, umístění do jiného zařízení) je vhodné o této skutečnosti Domov informovat.

V případě jakéhokoli dotazu se prosím obracejte na sociální pracovnice:

  • Bc. Martina Dvořáková tel.: 380 738 115, 724 393 420
  • Bc. Miroslava Dvořáková tel.: 380 738 115, 724 393 421