Fulltextové vyhledávání

O nás

DOMOV. Domov je pro každého z nás někde jinde a každý si představí pod tímto slovem něco jiného. Ale když půjdeme do hloubky slova domov, je to vlastně pro každého z nás to stejné – rodina, přátelé, zázemí, pohoda, klid, zkrátka místo, kde je nám dobře, kde se cítíme příjemně. Kolektiv našich zaměstnanců se snaží právě takový domov vytvořit i u nás.

Předkládáme vám základní informace o Domově důchodců Horní Planá a to proto, abyste se mohli rozhodnout, zda naše služby využijete. Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vše zodpovíme.

Domov důchodců Horní Planá je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj.
Poskytujeme sociální pobytové služby seniorům a osobám se zdravotním postižením především z Jihočeského kraje, kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice pro přijetí do našeho domova je 50 let věku, naše kapacita je 110 lůžek a je trvale plně obsazena. O 110 uživatelů našich služeb se stará 65 zaměstnanců, z čehož je například 7 zdravotních sester, 28 pracovníků v sociálních službách – přímé obslužné péče a 1 volnočasový pracovník. Máme vlastní prádelnu, kuchyni a kotelnu, provoz našeho Domova je 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Jako příspěvková organizace poskytující sociální služby jsme financováni z několika zdrojů.  Finance poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí, zdravotními pojišťovnami a Jihočeským krajem činí asi 30 % potřebných příjmů. Další velká část našich příjmů je tvořena prodejem služeb, tedy platbou našich uživatelů. Náš rozpočet je tvořen na principu zásad hospodárnosti, je vedeno průkazné účetnictví. Průběžně jsme jako příspěvková organizace kontrolováni naším zřizovatelem, podléháme však jakýmkoli dalším kontrolám úřadů.

Personální zajištění:

Ředitelka Domova důchoců Horní Planá

Ekonomický úsek:

 • 1 vedoucí ekonomického úseku- zaměstnanec pro mzdově účetní a majetkové agendy, personalista
 • 1 hlavní účetní, rozpočář, ekonomické agendy
 • 1 zaměstnanec pro pokladní a majetkové agendy 
 • 1 personalista
 • 1 zaměstnanec spisové služby, datové schránky, administrativa
 • 5 zaměstnanců úklidu
 • 3 zaměstnanci obsluhy recepce

Zdravotní úsek:

 • 1 vedoucí zdravotního úseku
 • 6 všeobecných sester
 • 2 pracovníci v sociálních službách - terapeut
 • 31 pracovníků v sociálních službách - přímá obslužná péče (z toho 3 ve funkci koordinátora péče)

Stravovací úsek:

 • 1 vedoucí stravovacího úseku
 • 5 kuchařek
 • 2 pomocné kuchařky

Provozní úsek:

 • 1 vedoucí provozního úseku
 • 3 topiči - údržbáři
 • 2 zaměstanci prádelny

Sociální úsek:

 • 1 vedoucí sociálního úseku - sociální pracovnice
 • 1 sociální pracovnice
 • 1 asistent sociálního pracovníka
 • 1 pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost

Všichni zaměstnanci se snaží zajistit našim uživatelům co největší pohodlí a pocit co největšího bezpečí, tak jak byli zvyklí ze svého původního domova.